Terug naar het overzicht

Tandarts Defensie parttime

 • Breda
 • 16 uur per week
 • €110,00 - €140,00 p/u
 • WO
 • 07-09-2020

Start People Arts en Specialist Eindhoven Direct solliciteren

Tandarts Defensie parttime

Over de functie

Voor het Tandheelkundig Centrum (THC) Breda is Arts en Specialist op zoek naar een Tandarts Defensie

De volgende taken behoren tot de werkzaamheden:

1. Coördineert en bewaakt de adequate uitvoering van de tandheelkundige verzorging door:

 • Indelen van de medewerkers voor de te verrichten taken;
 • Correct beheren van de ter beschikking staande middelen;
 • Correct administratief verwerken van tandheelkundige gegevens.
  2. Verleent tandheelkundige zorg (voor militairen ook bij operationele inzet) door:
 • Houden van spreekuur en opvang van acute tandheelkundige klachten;
 • Verrichten van curatieve werkzaamheden;
 • Verrichten van preventieve werkzaamheden;
 • Bijhouden van het digitale tandheelkundige behandeldossier;
  3. Adviseert commandanten van eenheden inzake tandheelkundige aangelegenheden door:
 • Monitoring van tandheelkundige status bij specifieke groepen personeel;
 • Bijdragen aan re-integratie bij individuele medewerkers.
  4. Levert een bijdrage aan het bereiken en waarborgen van de voorgeschreven
  tandheelkundige gereedheid van de te verzorgen onderdelen en iedere militair door:
 • Tandheelkundige gereedheid (DF) van militairen vast te stellen en te registreren in het
  digitale tandheelkundige behandeldossier;
 • Patiënten en commandanten te adviseren.

SPEELRUIMTE

 • Tandarts (AMT/ ABT) is verantwoording verschuldigd aan de betreffende regiomanager DTD
  en de Commandant DTD voor wat betreft de tandheelkundige praktijkvoering in de breedste
  zin des woords, waarbij wekelijks klinisch overleg plaatsvindt op het TRC.
 • In algemene termen geformuleerde beleidslijnen van de DGO/ DTD, aanwijzingen van de CDGO/
  C-DTD en geformuleerde taakopdrachten vormen de kaders voor de realisatie van zijn
  taakstelling.
 • Tandarts (AMT/ ABT) neemt beslissingen over de behandelwijze en de uitvoering daarvan en
 • ver zijn advisering aan de client/ commandant, over alle zaken betreffende de
  tandheelkundige behandeling en praktijkvoering in de toegewezen tandheelkundige
  behandelruimte.

Wat we vragen

 • BIG geregistreerd als tandarts;
 • In bezit AGB-code;
 • Inschrijving KvK (ZZP)
 • Kennis van het vakgebied en onderhoudt dit door o.a. het volgen van publicaties in
  vaktijdschriften en het volgen van bij- en nascholing, met een minimum van vier
  nascholingsmomenten per jaar;
 • Kennis van tandheelkundige behandelingen, -behandelstrategieën, Dental Readiness
  vraagstukken;
 • Kennis van algemene- en tandheelkundige wet en regelgeving en ontwikkelingen op het
  gebied van Tandheelkundige IV toepassingen;
 • Inzicht in Dental Readiness processen bij operationele eenheden van defensie;
 • Inzicht in de wijze van opereren van de krijgsmacht en de wisselwerking tussen deze wijze
  van opereren en het verlenen van adequate tandheelkundige zorg;
 • Vaardigheid in omgaan met en gebruik maken van computers, zoals (MS-Office) applicaties,
  en applicaties ten behoeve van de tandheelkundige dossiervorming, het beheren van
  managementgegevens en het geven van presentaties;
 • Beschikt over goede contactuele vaardigheden en gedrag sturende, motiverende
  gesprekstechnieken zowel richting medewerkers als richting cliënten;
 • Vaardig in het coachen en motiveren van het tandheelkundige team;
 • Kennis van tandheelkunde op vaktechnisch gebied en militaire tandheelkunde in het
  bijzonder.

Wat we bieden

 • Functie voor bepaalde tijd: t/m april 2021, met optie voor aanvullende opdracht;
 • 16 uur per week;  bij voorkeur op: maandag/ dinsdag of donderdag/ vrijdag;
 • Salaris loondienst: Tandarts – Burger Salarisschaal 12 (€4255,- tot €5600,-);
 • ZZP-tandarts wordt tevens uitgenodigd om te reageren. Uurtarief in overleg!
 • Start werkzaamheden: per december 2020.

Over het bedrijf

De werkzaamheden worden verricht binnen Tandheelkundig Regio Centra (TRC) en
Tandheelkundige Centra (TC) van de Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD). Een T(R)C heeft
tot doel het realiseren van optimale en doelmatige militaire mondzorg om militairen optimaal
tandheelkundig gereed voor hun taken te houden.
Een T(R)C bestaat naast functionaris en afhankelijk van de regio, uit een regiomanager,
mondzorgkundigen, een zorgprocesmanager, preventieassistentes en tandartsassistentes.
De Algemeen Militair Tandarts (AMT) of Algemeen Burger Tandarts (ABT) coördineert en
bewaakt de adequate uitvoering van de tandheelkundige verzorging, verleent tandheelkundige
zorg (voor militairen ook bij operationele inzet), adviseert commandanten inzake
tandheelkundige aangelegenheden en levert een bijdrage aan het bereiken en waarborgen van
de voorgeschreven tandheelkundige gereedheid (DE) van de te verzorgen onderdelen en
individuele militairen.

Bijzonderheden:

 • Screening eis van toepassing.
  Verklaring Geen Bezwaar (VGB)
  (indien VGB niet beschikbaar is, tevens aanleveren
  Verklaring omtrent gedrag (VOG) t.b.v. aanvraag VGB).
 • Vaccinatie eisen: Hepatitis B met titerbepaling
  Kandidaat dient er bij uitnodiging zorg voor te dragen dat de
  bewijsstukken beschikbaar zijn en dat deze bij aanvang van de
  werkzaamheden overlegd kunnen worden.

Reacties op de vacature dienen op donderdag 10 september aanstaande binnen te zijn!

Voor vragen kunt u contact opnemen met Leon Rutjes Arts en Specialist:
lrutjes@startpeople.nl of 06 18201432

Direct solliciteren